User Tag List

1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 12 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Linol Baskı Resim Sanatı

 1. #1
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Linol Baskı Resim Sanatı

  Merhaba arkada?lar,

  Linol bask?, bir Yüksek Bask? Tekni?idir. A?a??daki aç?klamalar: http://turkresmi.com/klasorler/baskitek ... /index.htm sitesindendir.

  Çe?itli araç ve malzeme ile do?rudan veya kal?plar yapmak yoluyla ka??da veya benzeri malzeme üzerine, sanatç?s? taraf?ndan yap?l?p bas?lan resimlere “özgün bask?resim” denir. Bunlar kal?b?n yap?lmas? ve bas?lmas? süreci içerisinde yarat?lm?? grafik resimlerdir(1). Bu teknikler görsel grafik ö?elerin çok çe?itli etkiler ve anlat?mlar verecek çe?itlilikte ka??da geçirilmelerini sa?larlar. Bu imkanlar, sanatç?ya ?ekillendirme ve anlat?m zenginliklerini gösterir. Her teknikle beraber yeni deneme yollar? aç?l?r. Bu zegin çe?itlili?i de?erlendiren sanatç? zamanla ki?ili?ine uygun dü?en bir anlat?m dili geli?tirebilir. Özgün bask? sanat? çal??malar?nda bugün en çok yararlan?lan teknikler, özeliklerine göre s?n?fland?r?labilir.

  a). Yüksek bask? teknikleri.

  b). Düz bask? teknikleri.

  c). Çukur bask? teknikleri.

  d). Elek bask? teknikleri.

  Yüksek Bask?:
  Bu teknikte önce kaz?narak veya oyularak kal?plar haz?rlan?r. Yüksek bask? kal?plar? genellikle a?aç yüzeylere oyularak veya kaz?narak yap?l?r. A?aç d???nda oymaya veya kaz?maya uygun çe?itli mu?ambalar( linolyum, plastik yer karolar?, poliüretan levhalar vb.) kullan?l?r. Asitten yararlan?larak çinko veya levhalar da kullan?labilir. Oyma veya kaz?ma ile elde edilen kal?b?n üzerine rulo ile bask? boyas? verilir. Yüksek yerlerin alm?? oldu?u boya bask? yoluyla ka??da geçirilir. Bask? ka??d?n arka yüzüne tahta ka????n s?rt? veya benzeri bir tahta ile sürtülerek veya yüksek bask? presi ile gerçekle?tirilir.

  Her renk için ayr? kal?plar oyarak veya ayn? kal?ba, farkl? renkler sürerek çok renkli bask?lar da yap?labilir. Haz?rlanan kal?p veya kal?plarla birçok say?da bask? yarat?labilir.

  Türkiye'de Yüksek Bask? sanatç?lar?m?zdan, Linol Bask? i?leri ile ünlü Ressamlar?m?zdan biri Ercan Gülen'dir.
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 2. #2
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Ercan Gülen,

  Ülkemizde '' Tek Kal?p - Çok Renk Linol Bask? '' konusunda en önde gelen sanatç?lar?m?zdand?r. http://www.ercangulen.com/tr.html
  Çe?itli ya?l?boya ve linolyum bask? resimleri, çe?itli kolleksiyonlarda ve T.C. Devlet Ar?ivi'nde mevcuttur.

  Gerçek bir deniz a???? olan Ercan Gülen; ?stanbul Denizcilik ??letmeleri'ne ait, eski dönem ?ehir Hatlar? Vapurlar? serisi Linol Bask?lar üretmi?tir. ?ehir Hatlar? Vapurlar?'n?n tamam?; i?letmede olduklar? görünüm ve isimlere sahiptir. Ayr?ca çok fazla say?da ya?l?boya gemi çal??malar?, portreler, figüratif, soyut...gibi ya?l?boya ve Linol bask? eserleri mevcuttur.

  Çal??malar?ndan örnekleri, foto?raf yükleyebildi?imde foruma ekleyece?im.
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 3. #3
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Ercan Gülen çal??malar?ndan örnekler:
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 4. #4
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Ya?l?boya ve Linol Bask? örnekler.
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 5. #5
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Çal??malar? ve sergi kataloglar?ndan örnekler.
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 6. #6
  Harbi Üye Arwin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  1.632
  Beğen (Verdiği)
  843
  Beğen (Aldığı)
  659
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Çok keyifli ve zahmetliye benziyor...Sen u?ra?t?n m? hiç Bar?? , bunlar senin çal??malar?n m?..?
  Geyik Üretme Çiftliği

 7. #7
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Sa?ol Ahmet,

  Ya?l?boya tablo yapmak konusunda zaten hepimiz bilgi sahibiyizdir fakat Linol Bask? gerçekten çok zor bir i?.

  En büyük zorlu?u: resmi ters dü?ünmek, tasarlamak ve kal?ba uygulamak gerekir.
  ?kinci en büyük zorlu?u: tek kal?pta, her rengin gelece?i alanlar?n do?ru dü?ünülmesi ve her renk kat? için kal?b?n tekrar tekrar oyulmas?.

  Bu foto?raflar?n? ekledi?im tüm çal??malar; 01.Mart.2013'te kaybetti?imiz, kay?npederim Ercan Gülen'e ait. Benim de yapt???m ya?l?boya ve Linol bask?lar var ama bu konuba?l???na eklemedim.

  Ercan Gülen, ülkemizde; Linol bask? tekni?inde, tek kal?p ile 7 renk basan tek yüksek bask? sanatç?m?zd?. Birlikte çok resim yapm??t?k fakat ben asla tek kal?p - çok renk linol yapamad?m.
  Benim yapt???m linol çal??may?, ba?ka bir konuba?l???nda eklerim ( Ercan Gülen Linollerini gördükten sonra, benimki ''cinali '' k?vam?nda tabi ).

  Resimleri toparlayamad?m: özellikle ?ehir hatlar? vapurlar? linol bask?lar?n? ve ya?l?boya gemi serilerini ekleyece?im.
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 8. #8
  Harbi Üye Doğan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  1.216
  Beğen (Verdiği)
  1500
  Beğen (Aldığı)
  1084
  Mentioned
  6 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Bar??, enfes çal??malar gerçekten çok me?akkatli bir teknik, bizlerle payla?t???n için çok te?ekkürler.
  Ayr?ca senin ve e?inin ba??n?z sa?olsun.
  Geyik Billuru

 9. #9
  Rahatsız Üye suyabatmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  5.789
  Beğen (Verdiği)
  3679
  Beğen (Aldığı)
  5374
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  Alıntı Do?an Nickli Üyeden Alıntı
  Bar??, enfes çal??malar gerçekten çok me?akkatli bir teknik, bizlerle payla?t???n için çok te?ekkürler.
  Ayr?ca senin ve e?inin ba??n?z sa?olsun.
  Çok te?ekkürler Do?an, dostlar sa?olsun.

  Ekledi?im foto?raflar?n ölçüleri çok farkl?. Tamam?n? ayn? boyutlarda ve serilerin büyük k?sm?n?, galeri gibi buraya ekleyece?im ilerleyen zamanlarda.
  Merkezi Geyik Teşkilatı

 10. #10
  Harbi Üye orhanbıyıklı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2013
  Mesajlar
  1.310
  Beğen (Verdiği)
  1279
  Beğen (Aldığı)
  1908
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Re: Linol Bask? Resim Sanat?

  ba??n sa?olsun bar??, usta bir sanatc?y? kaybetmi?iz.

Benzer Konular

 1. 27.09.2013 İzmit Çıkartması (Resim içerir)
  By 54m37 4y6u1 in forum Rahatsız Organizasyonlar
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 10-04-2013, 13:17
 2. Resim video smiley vb. konular
  By TA2UKC in forum Rahatsız Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-11-2013, 15:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •